Lokaty o Zmiennym Oprocentowaniu – Parametry i Ranking

Lokaty o zmiennym oprocentowaniu - porady, ranking

Lokaty o zmiennym oprocentowaniu można znaleźć w ofercie kilku polskich banków, jednak sam produkt jest dość specyficzny. Przed założeniem takiej lokaty warto poświęcić trochę czasu, aby dokładnie zrozumieć warunki, od których będzie zależał Twój zysk.

Niniejszy artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej postaramy się przybliżyć Ci charakterystykę depozytów o zmiennej stopie procentowej, wyliczymy przykładowe oprocentowanie takiego produktu oraz doradzimy, na co warto zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o założeniu depozytu.

W drugiej części zaprezentujemy ranking lokat o zmiennym oprocentowaniu. W zestawieniu skupiamy się na depozytach długoterminowych, ponieważ w naszej opinii tylko te lokaty są, w aktualnej sytuacji rynkowej, rozsądną alternatywą dla lokat o stałej stopie procentowej.

Jeżeli interesują Cię lokaty o pewnej i w 100% przewidywalnej stopie zwrotu lub poszukujesz atrakcyjnych depozytów o okresie umownym do jednego roku – przejdź do rankingu lokat ze stałym oprocentowaniem. Znajdziesz go, klikając tutaj.

Charakterystyka Lokat Ze Zmiennym Oprocentowaniem

Lokaty ze zmiennym oprocentowaniem są wyjątkowym produktem – ich oprocentowanie niejednokrotnie jest wyższe niż lokat ze stałym oprocentowaniem, jednak trudno jednoznacznie określić, ile zyskamy na takim depozycie. Wszystko przez zmienne oprocentowanie, które bank może podwyższyć lub obniżyć w trakcie trwania umowy.

W praktyce oprocentowanie w danej wysokości naliczane jest przez rzeczywistą liczbę dni, w których obowiązywała określona stawka. Przykładowo: jeśli założymy roczną lokatę z oprocentowaniem 3,5% i po 3 miesiącach bank obniży oprocentowanie do 3,2%, to nowe oprocentowanie będzie nas obowiązywało od 4 miesiąca umowy do jej zakończenia (o ile nie nastąpią kolejne zmiany oprocentowania).

Przykład:
Zakładamy roczną lokatę z początkowym oprocentowaniem 4,5%. Podana stawka obowiązuje przez pierwsze 3 miesiące, natomiast po tym okresie bank obniża oprocentowanie do 3,5%. Nowa stawka obowiązuje przez kolejne 6 miesięcy, zaś przez ostatnie 3 miesiące oprocentowanie wynosi 4%.

Wynika z tego, że średnie oprocentowanie takiej lokaty na koniec okresu umownego wynosi 3,88%. Obliczamy je, wykorzystując wzór matematyczny średniej ważonej:

Oprocentowanie = \frac{3 \cdot 4,5 + 6 \cdot 3,5 + 3 \cdot 4}{12} = \frac{13,5 + 21 + 12}{12} = 3,88 \%

Wyraźnie widać, że średnie oprocentowanie odbiega od wartości początkowej. Pokazuje to, że w rzeczywistości oprocentowanie lokaty o zmiennej stopie może różnić się od naszych oczekiwań i początkowych warunków, dlatego warto o tym pamiętać, decydując się na taki produkt oszczędnościowy.

Od Czego Zależy Oprocentowanie Lokat o Zmiennym Oprocentowaniu?

W regulaminach i kartach produktów banki mniej lub bardziej dokładnie wskazują, od czego zależy oprocentowanie rachunków bieżących i lokat terminowych. Ma to znaczenie dla lokat ze stałym i zmiennym oprocentowaniem, jednak w przypadku tych drugich wpływ różnych czynników jest silniejszy.

Na wysokość oprocentowania lokat bankowych wpływ mają m.in.:

Niektóre banki uzależniają oprocentowanie lokat ze zmienną stopą także od innych wielkości, np. stopy inflacji, rentowności obligacji skarbowych czy składki płaconej do BFG, jednak powyższe czynniki pojawiają się najczęściej w kontekście lokat o zmiennym oprocentowaniu.

Warto w tym momencie także wspomnieć, jak banki określają zmienne oprocentowanie:

Ranking Lokat Ze Zmiennym Oprocentowaniem – Marzec 2017

Poniżej przedstawiamy najlepsze na rynku depozyty terminowe o zmiennej stopie procentowej. Wybraliśmy lokaty długoterminowe, ponieważ są najczęściej spotykane i najbardziej zróżnicowane. Pozostałe depozyty ze zmiennym oprocentowaniem (krótko- i średnioterminowe oraz kwartalne) są rzadziej spotykane i mniej atrakcyjne – ich oprocentowanie jest podobne do lokat o stałej stopie. Aktualnie najbardziej korzystne lokaty o zmiennym oprocentowaniu o okresie deponowania środków krótszym od jednego roku można znaleźć w Eurobanku, Credit Agricole i Volkswagen Banku:

Nazwa lokaty Oprocentowanie Okres
Lokata terminowa w Eurobanku do 0,85% 1 miesiąc
Lokata dynamiczna w Credit Agricole 0,76% 2 miesiące
Lokata terminowa w Eurobanku do 1,3% 3 miesiące
Lokata Plus w Volkswagen Banku 1,75% 9 miesięcy
Lokata terminowa w Eurobanku do 1,5% 6 miesięcy

Jak widać, oprocentowanie takich lokat nie zachwyca, a warto dodać, że przy obecnej tendencji spadkowej stóp procentowych lokaty o stałym oprocentowaniu będą prawdopodobnie lepszym wyborem. Można także pomyśleć o dobrym koncie oszczędnościowym (szczegóły w dalszej części niniejszego artykułu).

Warto rozważyć założenie lokaty o zmiennej stopie na dłuższy okres czasu (powyżej jednego roku) – najlepsze depozyty tego rodzaju prezentuje poniższa tabela:

Nazwa Lokaty
Oprocentowanie
Okres
Zakres Kwot
Pozostałe Informacje
Lokata terminowa
Eurobank
2,95%3 lataod 10 000 zł
(niższe oprocentowanie dla mniejszych kwot)
* oprocentowanie lokaty jest podane z góry i zależy od 1a i zmienia się o tą samą wartość (bank zmienia oprocentowanie w ciągu 7 dni od zmiany stopy referencyjnej NBP);
- dla kwot od 200 zł do 9 999,99 zł) obowiązuje oprocentowanie w wysokości 2,85%;
- zerwanie lokaty przed terminem powoduje utratę prawa do odsetek;
Lokata terminowa
Eurobank
2,85%2 lataod 10 000 zł
(niższe oprocentowanie dla mniejszych kwot)
* oprocentowanie lokaty jest podane z góry i zależy od 1a i zmienia się o tą samą wartość (bank zmienia oprocentowanie w ciągu 7 dni od zmiany stopy referencyjnej NBP);
- dla kwot od 200 zł do 9 999,99 zł) obowiązuje oprocentowanie w wysokości 2,75%;
- zerwanie lokaty przed terminem powoduje utratę prawa do odsetek;
Lokata Rynek + 30M
Bank Pocztowy
2,53%30 miesięcymin. 500 zł* oprocentowanie jest określone następującym wzorem: WIBID 3M + marża 1,00 p.p.;
* marża jest stała przez cały okres trwania lokaty (bank ustala ją w oparciu o 2a, 3, 4, 5) ;
* oprocentowanie zależy od stawki WIBID 3M z 25. dnia roboczego miesiąca poprzedniego;
* zerwanie lokaty przed terminem skutkuje utratą prawa do odsetek;
Nest Lokata WIBOR z kontem
Nest Bank
2,21%3 latamin. 1000 zł
(niższe oprocentowanie dla kwot powyżej 2 000 000 zł)
* oprocentowanie lokaty jest określone wzorem: WIBOR 6M + 0,4% i jest obliczane co kwartał;
- musisz posiadać konto w Nest Banku
* marża jest stała przez cały okres lokaty;
* zerwanie lokaty przed terminem skutkuje utratą prawa do odsetek;
- dla kwot powyżej 2 000 000 oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 6M, aktualnie wynosi 1,79%;
- lokatę możesz założyć także bez konta przez stronę nestbank.pl, jednak jej oprocentowanie będzie niższe o 0,2 p.p.
Lokata standardowa
Alior Bank
2,16%3 latamin. 1000 zł* oprocentowanie jest określone następującym wzorem: WIBID 1M + 0,7 p.p.;
* oprocentowanie ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca powiększoną o marżę wskazaną powyżej. W przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, bank przyjmuje stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego;
* zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11. dnia kalendarzowego danego miesiąca;
* zerwanie lokaty przed terminem skutkuje utratą prawa do odsetek;
Nest Lokata WIBOR z kontem
Nest Bank
2,11%2 latamin. 1000 zł
* oprocentowanie lokaty jest określone wzorem: WIBOR 6M + 0,3% i jest obliczane co kwartał;
- musisz posiadać konto w Nest Banku
* marża jest stała przez cały okres lokaty;
* zerwanie lokaty przed terminem skutkuje utratą prawa do odsetek;
- dla kwot powyżej 2 000 000 oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 6M, aktualnie wynosi 1,79%;
- lokatę możesz założyć także bez konta przez stronę nestbank.pl, jednak jej oprocentowanie będzie niższe o 0,2 p.p.
Lokata Dynamiczna
Credit Agricole
2,01%1 rokmin. 1000 zł* oprocentowanie wyliczane jest na podstawie stawki WIBOR 1M + 0,35%;
Nest Lokata WIBOR z kontem
Nest Bank
2,01%1 rokmin. 1000 zł
(niższe oprocentowanie dla kwot powyżej 2 000 000 zł)
* oprocentowanie lokaty jest określone wzorem: WIBOR 6M + 0,2% i jest obliczane co kwartał;
- musisz posiadać konto w Nest Banku
* marża jest stała przez cały okres lokaty;
* zerwanie lokaty przed terminem skutkuje utratą prawa do odsetek;
- dla kwot powyżej 2 000 000 oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 6M, aktualnie wynosi 1,79%;
- lokatę możesz założyć także bez konta przez stronę nestbank.pl, jednak jej oprocentowanie będzie niższe o 0,2 p.p.
Lokata standardowa
Alior Bank
1,96%2 latamin. 1000 zł* oprocentowanie jest określone następującym wzorem: WIBID 1M + 0,5 p.p.;
* oprocentowanie ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca powiększoną o marżę wskazaną powyżej. W przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, bank przyjmuje stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego;
* zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11. dnia kalendarzowego danego miesiąca;
* zerwanie lokaty przed terminem skutkuje utratą prawa do odsetek;
Lokata Plus
Volkswagen Bank
1,75%360 dnimin. 1000 zł* oprocentowanie lokaty jest podawane z góry przez bank i zależy od 1a, 1c, 1d, 2;
* zerwanie lokaty przed terminem skutkuje wypłatą 50% wypracowanych odsetek;
1. Podstawowe stopy procentowe NBP:
a) stopa referencyjna
b) stopa depozytowa
c) stopa lombardowa
d) stopa redyskontowa (redyskonto weksli)
2. Stopy na rynku międzybankowym, w tym:
a) WIBID 1M
b) WIBID 3M
c) WIBOR 1M, 3M, 6M, 9M, 1Y
3. Stopa rezerwy obowiązkowej banku
4. Poziom rentowności bonów skarbowych
5. Rentowność obligacji skarbowych
6. Poziom inflacji ogłaszany przez GUS
7. Składka płacona przez bank do BFG

Najlepsze Konta Oszczędnościowe

Rachunki oszczędnościowe również charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem. Tego typu depozyty cechują się większą płynnością – środki są wypłacane klientowi na każde żądanie (czasem wiąże się to z jednorazową opłatą za wypłatę), w związku z tym można zerwać umowę w każdej chwili i zachować wypracowane odsetki. Oprocentowanie kont oszczędnościowych zwykle jest jednak niższe niż w przypadku lokat terminowych.

Obecnie stopy procentowe NBP są niskie (najważniejsza – stopa referencyjna – wynosi 1,5%), co często przekłada się na niezbyt atrakcyjne oprocentowanie krótkoterminowych i kwartalnych depozytów ze zmiennym oprocentowaniem. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem może być właśnie rachunek oszczędnościowy.

Poniżej przedstawiamy najlepsze obecnie konta oszczędnościowe na rynku:

  1. 1. Konto Oszczędnościowe w Orange Finanse – rachunek z oprocentowaniem 3,5% dla kwot do 10 000 zł przez pierwsze 6 miesięcy od dnia założenia rachunku. Należy posiadać konto osobiste w Orange Finanse.
  2. 2. Konto EKOprofit w BOŚ Banku – rachunek z oprocentowaniem do 2,75% dla kwot do 50 000 zł. Warunkiem jest wpływ na konto osobiste w wysokości min. 1000 zł miesięcznie. Osoby pobierające świadczenie 500+ na ROR mogą liczyć na oprocentowanie w wysokości 3% dla środków do 50 000 zł.
  3. 3. db Konto Oszczędnościowe Plus w Deutsche Banku – rachunek oferuje oprocentowanie 2,55% przez 4 miesiące dla kwot do 100 000 zł. Oferta dotyczy wyłącznie nowych klientów / nowych środków.
  4. 4. Konto Oszczędnościowe Profit w Banku Millennium – bank oferuje oprocentowanie 2,5% przez trzy miesiące dla nowych środków dla kwot do 100 000 zł. Konieczne jest posiadanie konta osobistego.

Więcej najlepszych rachunków znajdziesz w tym rankingu kont oszczędnościowych.

Podsumowanie

Czy lokaty ze zmiennym oprocentowaniem są opłacalne? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, gdyż w przypadku tego typu depozytów dużo zależy od sytuacji rynkowej.

Jeśli oczekuje się cięć stóp procentowych NBP (za czym idą spadki oprocentowania lokat), lepiej zainwestować w lokatę o stałym oprocentowaniu – jej warunki nie ulegną pogorszeniu mimo przyszłych zmian na rynku finansowym.

Jeśli z kolei branża finansowa spodziewa się podwyżek stóp procentowych NBP, można pokusić się o założenie lokaty o zmiennym oprocentowaniu – Twoje zyski będą się zwiększać wraz ze wzrostami oprocentowania lokat w bankach i na rynku międzybankowym.

Wybierając lokatę o zmiennym oprocentowaniu, warto zwrócić uwagę także na naszą wiedzę, doświadczenie i skłonność do ryzyka.

Jeśli nie czujesz się pewnie w kwestii depozytów o zmiennej stopie procentowej, lepiej założyć lokatę o pewnym, stałym oprocentowaniu. Jak już wspominaliśmy, oprocentowanie lokat o zmiennej stopie jest określane przez różne czynniki i warto je dokładnie poznać i zrozumieć, zanim zdecydujesz się na taką lokatę.

Jeśli jednak jesteś osobą akceptującą pewne ryzyko finansowe, lokaty o zmiennym oprocentowaniu mogą być interesującym wyborem – masz pewność, że nie stracisz wpłaconego kapitału (inaczej niż na giełdzie, gdzie czasem można stracić wszystko), a zyski zależą już od Twojej zdolności przewidywania, wiedzy, doświadczenia (i oczywiście sytuacji rynkowej).

Zmienne oprocentowanie posiadają także konta oszczędnościowe (oprocentowane podobnie lub wyżej jak lokaty krótkoterminowe i kwartalne o zmiennej stopie), dlatego jeśli poszukujesz produktu oszczędnościowego na krótki okres o atrakcyjnym oprocentowaniu, rozważ rachunki oszczędnościowe jako sposób pomnażania Twoich oszczędności.

Podsumowując: wszystko zależy od sytuacji na rynkach finansowych, Twoich konkretnych wymagań, celów, doświadczenia i skłonności do ryzyka – sposobów oszczędzania jest wiele i to do Ciebie należy ostateczny wybór.

Jeżeli artykuł Cię zainteresował, podziel się nim z innymi:
Facebook:
Google:
Twitter:
Przyjaciel: