Lokaty w Lion's Banku - Sylwetka Banku i Zarys Oferty

Lion's Bank jest oddziałem Idea Banku, który zajmującym się obsługą zamożnych klientów. Głównym udziałowcem jest Getin Holding, a sam bank stanowi pewną alternatywę dla Noble Banku (choć oba należą do tej samej grupy kapitałowej). Działalność tej prestiżowej instytucji opiera się na private bankingu, czyli bankowości indywidualnej, dopasowanej do potrzeb klienta. Lion’s Bank posiada w swojej ofercie produkty oszczędnościowe, jednak głównym sposobem pomnażania środków są ich inwestycje – w depozyty strukturyzowane, dzieła sztuki czy nieruchomości.

Profil działalności Lion's Banku

Celem Lion' Banku jest pomnażanie majątku klientów – osób zamożnych przekonanych o własnej wartości i cieszących się autorytetem. Private banking obejmuje w tym przypadku następujące dziedziny:

  • doradztwo – profesjonalni bankierzy/doradcy zwracają uwagę na potrzeby konkretnego klienta i pod tym kątem przygotowują ofertę;
  • depozyty – lokaty o atrakcyjnych parametrach dostępne dla wąskiego, elitarnego grona klientów;
  • lokaty strukturyzowane – połączenie lokaty terminowej i instrumentów pochodnych pozwala na inwestycje w akcje czy fundusze inwestycyjne i bardzo wysokie zyski;
  • art banking – bank umożliwia bezpieczny zakup dzieł sztuki oraz doradztwo w tym zakresie;
  • concierge – usługi informacyjno – organizacyjne na najwyższym poziomie obejmujące np. pomoc w codziennych czynnościach i zapewnienie dostępu do bardziej wyszukanych usług;
  • karta kredytowa – pierwsza na świecie metalowa karta kredytowa o nieregularnym wzorze (górna część przypomina głowę lwa) z indywidualnie ustalanym limitem;
  • nieruchomości – inwestycje w ekskluzywne nieruchomości pozwalają klientom na wysokie zyski i ochronę kapitału przed inflacją;

Bank zajmuje się także obsługą klientów korporacyjnych. Tej grupie odbiorców Lion's Bank umożliwia finansowanie inwestycji, leasing i faktoring, a także obsługę księgową i podatkową.

Lokaty Lion's Banku

Depozyty terminowe w Lion's Banku to zdecydowanie produkty prestiżowe. W większości przypadków minimalna kwota oszczędności to 100 000 zł. Bank posiada w ofercie zarówno standardowe lokaty, jak i lokaty rentierskie, które pozwalają na wypłatę odsetek w regularnych odstępach czasu. Oprocentowanie depozytów terminowych w Lion's Banku jest jednym z wyższych na rynku, a lokowane środki są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Lokaty Lion's Banku opisane na łamach serwisu

Lokata Bonjour w Lion’s Banku
Od lipca 2013 r. osoby oszczędne mają do wyboru jeszcze jedną możliwość do ulokowania swoich wolnych środków na stosunkowo wysoki procent i niedługi okres czasu. Mowa tu o Lokacie Bonjour w Lion’s Banku, która wyróżnia się na rynku depozytowym wysokim oprocentowaniem, które od dnia 6 marca 2014 r. wynosi......