Lokaty Banku Pocztowego - Sylwetka Banku i Zarys Oferty

Bank Pocztowy, jak sama nazwa wskazuje, jest związany z popularną instytucją zajmującą się naszą korespondencją – Pocztą Polską. Wbrew pozorom bank znalazł swoje miejsce na rynku i może się pochwalić interesującymi produktami finansowymi, jak i dużą siecią placówek.

Sylwetka Banku Pocztowego

Bank Pocztowy powstał w 1990 r. i jest jednym z pierwszych banków komercyjnych w Polsce. Jego akcjonariuszami są Poczta Polska S.A. (posiada ok. 75% akcji) oraz PKO BP S.A. (posiada ok. 25% akcji) – instytucje znane i renomowane. Strategią banku jest zapewnianie klientom możliwie szerokiego dostępu do usług, co jest możliwe dzięki rozbudowanej sieci oddziałów głównego udziałowca banku (m.in. ok. 8 tysięcy urzędów pocztowych). Oferta Banku Pocztowego jest prosta i przejrzysta, obejmuje rachunki dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, produkty oszczędnościowe i kredytowe a także ubezpieczenia i fundusze inwestycyjne. Klient, który zdecyduje się skorzystać z oferty Banku Pocztowego może zarządzać zgromadzonymi środkami w placówce banku oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej (usługa Pocztowy24).

Lokaty w Banku Pocztowym

Depozyty terminowe w Banku Pocztowym nie są zbyt zróżnicowane. Oprocentowanie lokat jest progresywne i w zależności od produktu wzrasta co miesiąc lub co kwartał. Jeśli posiadasz minimum 100 000 zł, możesz także negocjować oprocentowanie depozytu (co dla klientów zamożnych jest bardzo opłacalne), jak również otworzyć lokatę w walutach obcych. Na koniec dodajmy, że depozyty terminowe w Banku Pocztowym podlegają ochronie w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100 000 EUR.

Lokaty Banku Pocztowego opisane na łamach serwisu

Lokata Coraz Więcej 24-miesięczna w Banku Pocztowym
Lokata Coraz Więcej 24-miesięczna to długoterminowa lokata progresywna w ofercie Banku Pocztowego. Przypominamy, że lokata progresywna charakteryzuje się tym, że jej oprocentowanie wzrasta w kolejnych okresach oszczędzania. W przypadku Lokaty Coraz Więcej 24-miesięcznej oprocentowanie wzrasta w cyklach kwartalnych: od 1,0% w pierwszym kwartale do 5% w kwartale ostatnim. Średnie......