Kalkulator Lokat Bankowych - Oblicz ile Zyskasz na Lokacie

Kalkulator lokat bankowych serwisu NajlepszeLokaty.pl

Nasz kalkulator lokat bankowych pomoże Ci obliczyć zysk z depozytu terminowego. Tradycyjne lokaty bankowe ze stałym oprocentowaniem pozwalają na oszacowanie zysków z jeszcze przed skorzystaniem z oferty banku. Ta cecha odróżnia lokaty bankowe od innych, bardziej ryzykownych instrumentów finansowych, gdzie zysk często jest niepewny i trudny do przewidzenia.

Główną korzyścią kalkulatora lokat jest obliczenie stopy zwrotu z depozytu bankowego. Warto jednak zauważyć, że takie narzędzie pozwala także na przeprowadzenie ciekawych analiz dotyczących naszych oszczędności.

Poniżej prezentujemy przykładowe scenariusze, w których pomocne może być zastosowanie kalkulatora lokat:
 • porównanie lokat bankowych o różnej częstotliwości kapitalizacji odsetek – możesz sprawdzić, czy lokata z niższym oprocentowaniem, ale wyższą częstotliwością kapitalizacji odsetek (np. depozyt terminowy na 9 miesięcy oprocentowany na 6,1% z kapitalizacją dzienną) jest bardziej/mniej korzystna od nieco wyżej oprocentowanej lokaty z kapitalizacją na koniec okresu trwania depozytu (np. 9-miesięczna lokata z oprocentowaniem 6,2%),
 • wyznaczenie realnego zysku w zależności od włożonego wkładu - możesz sprawdzić, jaką kwotę bank zwróci Ci po terminie zapadalności lokaty.
Kalkulator Lokat
Kwota Depozytu Okres Umowny
Kapitalizacja Odsetek
Uwzględnij Podatek
Oprocentowanie Nominalne
%
Wartość środków wraz z odsetkami po zakończeniu lokaty : 10 202,50 PLN
Oprocentowanie realne w okresie umownym lokaty : 2,025%
Kwota wypłaconych odsetek (zysk z lokaty) : 202,50 PLN

Jak Korzystać z Kalkulatora Lokat?

 1. 1

  Podaj kwotę depozytu - określ, ile środków chcesz ulokować na lokacie.

 2. 2

  Podaj okres umowny - określ, na jaki czas planujesz założyć lokatę.

 3. 3

  Wpisz oprocentowanie nominalne lokaty, czyli oprocentowanie, które bank podaje w prospekcie informacyjnym lokaty. Oprocentowanie nominalne jest podawane w skali roku.

 4. 4

  Podaj częstotliwość kapitalizacji odsetek - najczęściej kapitalizacja następuje na koniec okresu umownego lokaty, ale można znaleźć oferty, które charakteryzują się większą częstotliwością kapitalizacji odsetek. Zasada jest następująca: im częściej odsetki są dopisywane do rachunku - tym lepiej dla oszczędzającego.

 5. 5

  Określ, czy chcesz, aby obliczenia uwzględniały 19% podatek od zysków kapitałowych (potocznie zwany podatkiem Belki). Pamiętaj, że nie możesz uniknąć tego podatku, ponieważ bank automatycznie potrąca go od wypracowanych na lokacie odsetek przed ich zaksięgowaniem na Twoim rachunku.

 6. 6

  Kliknij przycisk "Oblicz" - po chwili zaprezentowane zostaną rezultaty obliczeń:

  • wartość środków wraz z odsetkami po zakończeniu lokaty - taką (albo przybliżoną) kwotę bank powinien Ci przelać na Twoje konto po terminie zapadalności lokaty,
  • oprocentowanie realne w okresie umownym lokaty - faktyczne oprocentowanie lokaty w wybranym okresie oszczędzania, które uwzględnia: wybrany przez Ciebie okres umowny, kapitalizację odsetek oraz - jeżeli wybrałeś odpowiednią opcję - 19% podatek od zysków kapitałowych. Oprocentowanie realne wyraża w formie procentowej zysk uzyskany z lokaty,
  • kwota wypłaconych odsetek - Twój zysk z lokaty wyrażony w złotych.
Uwaga: wyliczenia prezentowane przez niniejszy kalkulator lokat mają charakter informacyjny i poglądowy. Narzędzie wylicza przybliżone wartości odsetek na lokatach, jednak obliczenia prezentowane przez banki mogą się nieco różnić od przedstawionych na tej stronie. W razie zauważenia nieprawidłowego działania kalkulatora lub wystąpienia znaczących różnic w porównaniu z wyliczeniami banków, prosimy o kontakt.