Twoja Lokata II w Getin Banku


W dniu 5 listopada 2014 r. Twoja Lokata II została wycofana z oferty Getin Banku. Na jej miejscu pojawiła się Twoja Lokata III - depozyt kwartalny z oprocentowaniem do 4,0% w skali roku.
Twoja Lokata II w Getin Banku

Twoja Lokata II Getin Banku jest nowym, 6-miesięcznym depozytem ze standardowym oprocentowaniem wynoszącym 3,5% w skali roku. Aktywni klienci banku, którzy przelewają na rachunek osobisty wynagrodzenie i regularnie płacą kartą debetową, mogą uzyskać dla tego depozytu promocyjne oprocentowanie, które wynosi aż 4% w skali roku.

Zanim omówimy parametry Twojej Lokaty II, w skrócie nakreślimy profil działalności Getin Banku.

Warto wiedzieć, że początki Getin Banku sięgają roku 2004 r., kiedy to został przekształcony Górnośląski Bank Gospodarczy w Katowicach oraz przejęty Łódzki Bank Przemysłowy. W 2010 r. Getin Bank połączył się z Noble Bankiem, tworząc Getin Noble Bank SA. Nowy bank działa pod dwiema markami, skierowanymi do różnych grup klientów: Getin Bank zajmuje się bankowością detaliczną dla klientów indywidualnych, sektora MSP, samorządów i korporacji, natomiast Noble Bank działa w obszarze bankowości prywatnej dla zamożnych klientów. Nową strategią biznesową banku jest „Getin UP” – polityka zakładająca innowacyjność i uniwersalność samej instytucji.

Twoja Lokata II – Podstawowe Informacje

Poniżej prezentujemy najważniejsze parametry nowej lokaty Getin Banku:

 • oprocentowanie nominalne lokaty wynosi 3,5% w skali roku, oprocentowanie netto (po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych) wynosi ok. 2,84% w skali roku;
 • lokata zakładana jest na 6 miesięcy – po tym czasie zarobisz na depozycie ok. 1,42% (po opodatkowaniu);
 • możesz uzyskać promocyjne oprocentowanie lokaty wynoszące 4% w skali roku po spełnieniu warunków promocji (opisaliśmy je w kolejnej sekcji artykułu);
 • na lokatę można wpłacić tylko nowe środki – nadwyżkę ponad sumę aktywów klienta w banku (rachunków osobistych, oszczędnościowych oraz lokat terminowych) wg stanu na dzień 11 sierpnia 2014 r.;
 • kwota minimalna lokaty wynosi 500 zł, jeśli zaś chcesz uzyskać promocyjne oprocentowanie (4%), maksymalnie na Twoich Lokatach możesz ulokować łącznie 50 000 zł. Orientacyjny zysk z lokaty z oprocentowaniem standardowym (3,5%) w stosunku do wpłaconego kapitału wyniesie:
  • lokując na tym depozycie 500 zł, zarobisz (po uwzględnieniu podatku) ok. 7 zł,
  • przy wpłacie 10 000 zł Twój zysk wyniesie ok. 142 zł,
  • natomiast wpłacając 50 000 zł zyskasz ok. 709 zł;

  Jeżeli spełnisz warunki promocji i uzyskasz 4% na lokacie, to Twój zysk z analizowanego będzie nieco wyższy i dla podanych powyżej kwot wyniesie odpowiednio: ok. 8 zł, ok.  162 zł i ok. 810 zł.

 • lokata jest odnawiana automatycznie z oprocentowaniem równym stopie referencyjnej NBP z dnia odnowienia lokaty (obecnie ta stopa wynosi 2,5%);
 • depozyt założysz w oddziale banku lub telefonicznie;

Warunki Promocji – 4% na Lokacie

W ramach promocji depozytu Twoja Lokata II możesz uzyskać promocyjne 4-procentowe oprocentowanie zdeponowanych środków, jeśli w trakcie trwania oferty spełnisz poniższe warunki:

 • posiadasz lub założysz w banku rachunek osobisty;
 • posiadasz lub otworzysz rachunek oszczędnościowy;
 • nie zamkniesz powyższych rachunków w okresie lokowania środków na Twojej Lokacie;
 • w każdym z co najmniej 5 podokresów (czyli pełnych lub niepełnych miesięcy) zapewnisz jednocześnie: 1) przelew wynagrodzenia na konto osobiste w kwocie min. 1000 zł oraz 2) dokonasz transakcji kartą na łączną kwotę min. 300 zł;

Należy pamiętać, że powyższe warunki należy spełnić w całym okresie trwania lokaty, w przeciwnym razie stracimy prawo do promocyjnego oprocentowania. Podwyższona stawka dotyczy łącznej kwoty zdeponowanej na Twoich Lokatach do wysokości 50 000 zł (środki powyżej tej kwoty oprocentowane są stawką podstawową, czyli 3,5%). Promocja trwa do 30 września 2014 r., a z jej regulaminem zapoznasz się tutaj.

Konto Getin UP w Getin Banku

Głównym kontem osobistym w Getin Banku jest Konto Getin UP – rachunek nowoczesny z licznymi promocjami dla nowych i obecnych klientów. Podstawowe parametry tego konta prezentują się następująco:

 • prowadzenie rachunku kosztuje 9,99 zł – można uniknąć tej opłaty, dokonując kartami debetowymi transakcji na łączną kwotę min. 300 zł;
 • miesięczny koszt obsługi karty debetowej MasterCard to 6,99 zł – można obniżyć tę prowizję do 2,99 zł, dokonując transakcji kartą na min. 100 zł;
 • bezpłatne wypłaty z bankomatów Euronet w kraju, opłata za wypłaty z pozostałych bankomatów to 3,5% min. 5 zł dla kart MasterCard;

Z dokładną analizą Konta Getin UP i warunkami licznych promocji Getin Banku zapoznasz się pod tym adresem.

Źródłem obrazków jest strona Getin Banku. Obrazki zostały użyte w celach prezentacyjnych. Są one własnością banku.