Lokata Dla Profesjonalistów w Idea Banku


Lokata Dla Profesjonalistów została wycofana z oferty Idea Banku w dniu 7 listopada 2014 r.
Lokata Dla Profesjonalistów w Idea Banku

Lokata Dla Profesjonalistów powstała z myślą o osobach, które wykonują zawody zaufania publicznego czyli m.in. lekarza, notariusza czy architekta. Jeżeli wykonujesz taki zawód, to Lokata Dla Profesjonalistów może się okazać dla Ciebie dobrym wyborem. Swoje środki możesz ulokować na 3 miesiące, a oprocentowanie wyniesie 3,8% w skali roku. Lokatę założysz przez Internet w kilka minut.

Zanim przejdziemy do charakterystyki Lokaty Dla Profesjonalistów, przyjrzyjmy się instytucji, która oferuje ten depozyt. Idea Bank powstał w 1991 roku i swoją działalność koncentruje głównie na finansowaniu małych firm. Nie oznacza to, że bank nie świadczy usług także dla klientów indywidualnych – Lokata Dla Profesjonalistów skierowana jest właśnie do tej grupy odbiorców. W chwili obecnej Idea Bank może się pochwalić bazą ponad 300 000 klientów. Środki zgromadzone w banku są ubezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wartości 100 tys. euro. W praktyce oznacza to, że w razie bankructwa banku (co na szczęście nie zdarza się często), klient w ciągu 1 miesiąca otrzyma całość zdeponowanych środków wraz z wypracowanymi odsetkami.

Lokata Dla Profesjonalistów – Informacje Szczegółowe

Poniżej prezentujemy szczegółowe parametry Lokaty Dla Profesjonalistów:

 • oprocentowanie nominalne lokaty jest stałe i wynosi 3,8% brutto w skali roku, oznacza to, że oprocentowanie netto (czyli oprocentowanie po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych) wynosi ok. 3,08%;
 • lokatę mogą otworzyć osoby wykonujące zawód zaufania publicznego: adwokata, aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, diagnostyka laboratoryjnego, doradcy podatkowego, inżyniera budownictwa, komornika, zawodowego kuratora sądowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, urbanisty;
 • lokata może być założona na 3 miesiące;
 • na lokatę możesz wpłacić od 1000 zł do 1 000 000 zł:
  • dla minimalnej kwoty 1000 zł odsetki wyniosą ok. 7,7 zł, już po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych;
  • dla kwoty 10 000 zł odsetki wyniosą ok. 77 zł po opodatkowaniu;
  • wpłacając na lokatę maksymalną kwotę (1 mln zł) zyskasz ok. 7695 zł (po odliczeniu podatku);
 • nie musisz posiadać konta osobistego w Idea Banku, aby założyć Lokatę Dla Profesjonalistów;
 • bank nie pobiera opłat za zwrot środków z lokaty na rachunek osobisty (dotyczy także rachunków w innym banku);
 • pamiętaj, że jeśli zerwiesz lokatę przed upływem okresu umownego, stracisz wypracowane odsetki;
 • zakładanie lokaty jest bardzo proste i wygodne, możesz założyć ją przez Internet już w kilka minut;
 • lokata ma domyślnie charakter odnawialny, co oznacza, że po zakończeniu okresu umownego lokaty, lokata jest automatycznie odnawiana na warunkach Lokaty Standardowej zakładanej na taki sam okres. Jeżeli chcesz osiągnąć maksymalny zysk, to na krótko przed terminem zakończenia lokaty upewnij się, czy warto ją odnowić. Jeżeli okaże się, że nie jest to opłacalne, w serwisie bankowości elektronicznej Idea Banku zmień parametr lokaty na „nieodnawialna”;
 • masz pełną, 24h kontrolę nad wpłaconymi środkami i naliczonymi odsetkami;
 • kartę produktu możesz zobaczyć pod tym adresem; z pełnym regulaminem Lokaty Dla Profesjonalistów możesz się zapoznać tutaj, a listę zawodów, które uprawniają do skorzystania z oferty zobaczysz pod tym adresem;

Wymagane Dokumenty

Zgodnie z regulaminem Lokaty Dla Profesjonalistów, aby uzyskać 4-procentowy zysk na tej lokacie, należy odpowiednio udokumentować fakt wykonywania zawodu zaufania publicznego. Poniższe zestawienie wskaże Ci, jaki dokument będzie właściwy dla danej grupy zawodów (część z tych dokumentów może wydać właściwy organ samorządu zawodowego):

 • adwokat, notariusz, radca prawny, kurator sądowy, komornik – legitymacja zawodowa lub zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu wydawane przez właściwy organ samorządu zawodowego (bądź wypis z listy prowadzonej przez ten organ);
 • architekt, inżynier budownictwa – potwierdzenie wpisu do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane lub wypis z listy prowadzonej przez właściwy organ samorządu zawodowego;
 • urbanista –  wypis z listy prowadzonej przez właściwy organ samorządu zawodowego;
 • farmaceuta – pozwolenie na wykonywanie zawodu;
 • lekarz i lekarz dentysta, lekarz weterynarii – pozwolenie na wykonywanie zawodu lub wypis z listy prowadzonej przez organ samorządu zawodowego;
 • diagnosta laboratoryjny – wypis z listy prowadzonej przez organ samorządu zawodowego lub pozwolenie na wykonywanie zawodu;
 • pielęgniarka i położna – pozwolenie na wykonywanie zawodu lub wypis z listy prowadzonej przez organ samorządu zawodowego;
 • biegły rewident – legitymacja zawodowa lub wypis z listy prowadzonej przez właściwy organ samorządu zawodowego;
 • doradca podatkowy – wypis z listy prowadzonej przez właściwy organ samorządu zawodowego;
 • rzecznik patentowy – wypis z listy prowadzonej przez właściwy organ samorządu zawodowego;
 • rzeczoznawca majątkowy – wypis z centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych prowadzonego przez ministra infrastruktury;
 • zarządca nieruchomości – dowód aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości;

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do banku w ciągu 14 dni od opłacenia lokaty. W razie niespełnienia tego warunku, oprocentowanie lokaty zostanie obniżone do 3,3% w skali roku.


Źródłem obrazków jest strona Idea Banku. Obrazki zostały użyte w celach prezentacyjnych. Są one własnością banku.