Lokata Coraz Więcej 24-miesięczna w Banku Pocztowym


W dniu 1 kwietnia 2015 r. Lokaty Coraz Więcej zostały wycofane z oferty Banku Pocztowego.
Lokata Coraz Więcej 24-miesięczna w Banku Pocztowym

Lokata Coraz Więcej 24-miesięczna to długoterminowa lokata progresywna w ofercie Banku Pocztowego. Przypominamy, że lokata progresywna charakteryzuje się tym, że jej oprocentowanie wzrasta w kolejnych okresach oszczędzania. W przypadku Lokaty Coraz Więcej 24-miesięcznej oprocentowanie wzrasta w cyklach kwartalnych: od 1,0% w pierwszym kwartale do 5% w kwartale ostatnim. Średnie oprocentowanie depozytu wynosi 2,6% w skali roku.

W niniejszym artykule zastanowimy się, czy warto jest skorzystać z 24-miesięcznej Lokaty Coraz Więcej Banku Pocztowego. Przyjrzymy się wymogom założenia tej lokaty, zwracając szczególną uwagę na konieczność posiadania jednego z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w banku – Pocztowego Konta ZawszeDarmowego lub Pocztowego Konta Nestor. Analizując konta, skupimy się przede wszystkim na kosztach ich obsługi.

Zanim jednak przejdziemy do opisu 24-miesięcznej Lokaty Coraz Więcej i produktów z nią powiązanych, dowiedzmy się nieco więcej o Banku Pocztowym.

Krótka Charakterystyka Banku Pocztowego

Bank Pocztowy powstał w 1990 roku w Bydgoszczy i tym samym jest jednym z pierwszych banków komercyjnych w Polsce. Akcjonariuszami banku są Poczta Polska SA oraz PKO Bank Polski SA. Silną stroną Banku Pocztowego jest szeroka dostępność placówek tej instytucji – poza siecią własnych placówek, Bank Pocztowy świadczy swoje usługi także w blisko 5 tysiącach Urzędów Pocztowych w całym kraju. Strategią, a zarazem misją Banku Pocztowego jest stworzenie prostego, bliskiego i taniego banku, oferującego usługi finansowe dla rodziny i rodzinnej firmy. W ofercie banku znaleźć można m.in. rachunki osobiste, lokaty złotówkowe oraz kredyty gotówkowe. Klient, który zdecyduje się skorzystać z oferty Banku Pocztowego może zarządzać zgromadzonymi środkami w placówce banku oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej (usługa Pocztowy24).

Lokata Coraz Więcej 24-miesięczna – Szczegóły Oferty

Poniżej prezentujemy parametry 24-miesięcznej Lokaty Coraz Więcej w Banku Pocztowym:

 • Lokata Coraz Więcej 24-miesięczna to progresywny depozyt terminowy, którego oprocentowanie rośnie w cyklach kwartalnych: od 1,0% w I kwartale, 1,2% w II kwartale, aż do 5,0% w ostatnim kwartale. Średnie oprocentowanie lokaty jest stałe i wynosi ok. 2,6% brutto w skali roku. Oprocentowanie netto (oprocentowanie po odliczeniu podatku Belki) wynosi ok. 2,11%;
 • lokata zakładana jest na dwa lata. Po 24 miesiącach zysk z lokaty wyniesie ok. 4,21% (już po odliczeniu podatku Belki);
 • na lokatę możemy włożyć min. 500 zł. Kwota maksymalna lokaty nie jest ustalona. Poniższa tabelka prezentuje zysk z Lokaty Coraz Więcej na koniec okresu umownego depozytu (po 2 latach) po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych:
  Kwota lokaty Odsetki po opodatkowaniu Kwota lokaty wraz z odsetkami
  1000 zł 42,12 zł 1042,12 zł
  2000 zł 84,24 zł 2084,24 zł
  5000 zł 210,60 zł 5210,60 zł
  10 000 zł 421,20 zł 10 421,20 zł
  20 000 zł 842,40 zł 20 842,40 zł
  50 000 zł 2106,00 zł 52 106,00 zł
  100 000 zł 4212,00 zł 104 212,00 zł
  200 000 zł 8424,00 zł 208 424,00 zł
  500 000 zł 21 060,00 zł 521 060,00 zł
  1 000 000 zł 42 120,00 zł 1 042 120,00 zł
 • lokatę z oprocentowaniem 2,6% brutto możesz założyć na dwa sposoby: 1) zakładając rachunek osobisty Pocztowe Konto ZawszeDarmowe lub Pocztowe Konto Nestor (opisane poniżej) lub 2) za pośrednictwem strony www.lokaty-online.pl. Jeżeli założysz lokatę bezpośrednio ze strony Banku Pocztowego i nie posiadasz w nim konta osobistego, wówczas oprocentowanie 24-miesięcznej Lokaty Coraz Więcej wyniesie 2,4% brutto w skali roku;
 • Lokata Coraz Więcej 24-miesięczna jest domyślnie zakładana jako odnawialna. Przy podpisywaniu umowy można jednak ustalić, że lokata zostania założona jako nieodnawialna;
 • odsetki z lokaty są co miesiąc wypłacane na rachunek osobisty, z którego założona została lokata;
 • zerwanie lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia depozytu skutkuje nienaliczeniem odsetek. W przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym (ale po upływie pierwszego miesiąca) wypłacane są odsetki za pełne miesiące utrzymania lokaty;
 • lokata jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości 100 000 euro;
 • tabelę oprocentowania depozytów Banku Pocztowego znajdziesz pod tym adresem;

Pocztowe Konto ZawszeDarmowe i Nestor w Banku Pocztowym

Jak wspomnieliśmy powyżej, aby skorzystać z 24-miesięcznej Lokaty Coraz Więcej musisz posiadać jedno z dwóch kont osobistych w Banku Pocztowym: Pocztowe Konto ZawszeDarmowe lub Pocztowe Konto Nestor. Parametry obu rachunków są bardzo zbliżone pod kątem funkcjonalności, jednak główna różnica pomiędzy nimi polega na tym, iż Pocztowe Konto Nestor jest przewidziane dla osób, których źródłem dochodu jest świadczenie z ZUS-u bądź z KRUS-u, z kolei Pocztowe Konto ZawszeDarmowe jest przeznaczone dla pozostałych osób fizycznych, nawet tych, które nie uzyskują dochodu.

Uwaga: jeśli przed 15 września 2014 r. założyłeś w Banku Pocztowym Konto Standard, również możesz założyć Lokatę Coraz Więcej 24-miesięczną (jednak rachunek z tym dniem nie jest już dostępny w standardowej ofercie).

Parametry kosztowe Pocztowego Konta ZawszeDarmowego i Nestora są następujące:

 • rachunek nie jest oprocentowany;
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku (dla Konta Nestor 5 zł, jeżeli do rachunku nie została wydana karta debetowa) – prowadzenie Konta ZawszeDarmowego jest bezwarunkowo i dożywotnio bezpłatne;
 • 0 zł za wydanie karty debetowej Visa Electron – posiadacz karty otrzymuje dostęp do usług cash back (darmowa wypłata gotówki w sklepach, stacjach, paliw, itd.) oraz Visa payWave (możliwość realizacji transakcji zbliżeniowych);
 • 5 zł/miesiąc za obsługę karty debetowej. Opłaty można uniknąć, realizując miesięcznie transakcje kartą na łączną kwotę min. 300 zł (w przypadku Pocztowego Konta ZawszeDarmowego) lub min. 200 zł (w przypadku Pocztowego Konta Nestor);
 • 1 zł/miesiąc za ubezpieczenie karty debetowej. Ubezpieczenie obejmuje nieuprawnione użycie karty, rabunek gotówki wypłaconej przy użyciu karty z bankomatu oraz rabunek/kradzież/zagubienie karty i dokumentów;
 • 0 zł za przelew wewnętrzny/zewnętrzny wykonany drogą elektroniczną, 2,5 zł za przelew zlecony w placówce banku/placówce pocztowej dla Konta ZawszeDarmowego (bezpłatnie dla Konta Nestor), 1,5 zł za przelew drogą telefoniczną dla Konta ZawszeDarmowego (5 zł dla Konta Nestor);
 • 0 zł za zlecenia stałe wykonane za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej;
 • 2,5 zł za zlecenie polecenia zapłaty dla Konta ZawszeDarmowego (5 zł dla Konta Nestor), 0 zł za jego realizację;
 • 0 zł za wypłatę środków z sieci bankomatów PKO BP, BZ WBK oraz sieci Planet cash4you;
 • 5 zł za wypłatę środków z pozostałych bankomatów w Polsce;
 • 1% wartości transakcji (min. 5 zł) w przypadku wypłaty środków za za granicą;
 • 0 zł za wypłatę środków w oddziale Banku Pocztowego/placówki pocztowej;
 • 0 zł za wpłatę gotówkową za pośrednictwem wpłatomatów sieci Euronet, w placówkach Banku Pocztowego i placówkach pocztowych;
 • 1,5% min. 5 zł za dostarczenie gotówki z konta przez listonosza pod wskazany przez Ciebie adres (w przypadku konta Nestor bezpłatne jest dostarczenie gotówki w kwocie do 300 zł);
 • tabelę opłat i prowizji możesz znaleźć pod tym adresem;

Plusy

Minusy

 • niezłe oprocentowanie depozytu
 • kwota maksymalna lokaty nie jest określona
 • musisz posiadać konto osobiste w Banku Pocztowym
Źródłem obrazków jest strona Banku Pocztowego. Obrazki zostały użyte w celach prezentacyjnych. Są one własnością banku.